miércoles, 22 de mayo de 2013

La UNAM y la UB, sólo superadas por la Universidad de Sao Paulo

La Universitat de Barcelona torna a ser la universitat líder de tot l’Estat i ara és també la tercera en l’àmbit iberoamericà, segons el rànquing SIR 2013, una classificació publicada pel Grup de Recerca SCImago que avalua el rendiment científic de més de 1.600 institucions iberoamericanes d’ensenyament superior. La UB, que és un cop més la universitat amb més producció científica de l’Estat espanyol, millora així el seu posicionament internacional i se situa entre els tres millors centres en el SIR Iber 2013, liderat per la Universitat de São Paulo (USP, Brasil) i la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). 
De les tres universitats que encapçalen el rànquing, la UB és la que té el millor índex d’impacte normalitzat, que mostra les relacions entre l’impacte científic mitjà d’una institució i el conjunt mitjà mundial segons la metodologia establerta per l’Institut Karolinska de Suècia. En concret, el valor d’1,5 assolit per la UB en aquest indicador assenyala que la Universitat de Barcelona és citada un 50 % per sobre de la mitjana de la resta d’institucions analitzades en el rànquing.
El rànquing iberoamericà SIR 2013 és una eina d’anàlisi i avaluació de l’activitat investigadora mitjançant una selecció d’indicadors bibliomètrics que analitzen la producció científica del període 2007-2011 recollida a la base de dades Scopus. En concret, els indicadors
que ofereix són la producció científica, la ràtio de col·laboració internacional, l’impacte normalitzat, la proporció de publicacions d’alta qualitat, l’índex d’especialització, la ràtio d’excel·lència, el lideratge científic i l’excel·lència en el lideratge.
Segons la nova edició del rànquing, la UB millora en la producció científica (nombre total de documents publicats en revistes acadèmiques indexades a Scopus), i globalment obté els millors valors en els indicadors referents a la ràtio de col·laboració internacional (percentatge de la producció publicada en col·laboració amb institucions estrangeres), l’impacte normalitzat (un indicador bibliomètric que representa la visibilitat mitjana de la producció científica), la proporció de publicacions d’alta qualitat i la ràtio d’excel·lència. A més, en gairebé la totalitat d’aquests indicadors la UB millora resultats en relació amb edicions anteriors.

No hay comentarios: