miércoles, 8 de enero de 2014

ESADE se expande en América Latina y México

Con ánimos de incrementar su presencia en América Latina, ESADE, escuela de negocios con sede en Barcelona de notoriedad internacional, ha creado una nueva web centrada en este continente, donde México tiene especial relevancia. Además ha creado un hub que favorece la formación de alto nivel en esta región. Con esta web, ESADE hace un paso más en su estratègia de crecimiento en el continente americano. Además, desde 2013, la escuela ya está presente a través de cinco directores regionales:  José Miguel Hartasánchez en México DF, Emilio del Castillo en Bogotá, Andrea Asencios en Lima, Xavier Sánchez Casademunt en São Paulo y Alejandro Bernhardt en Buenos Aires.
Aquests cinc directors estratègics, junt amb la nova web, faran augmentar la capacitat d’ESADE d’entendre les necessitats formatives de la regió, tant en forma de programes executius, MBA i universitaris, com de serveis de desenvolupament professional. Preferida pels estudiants llatinoamericans Com ho indica un recent article publicat pel New York Times, ESADE és una de les escoles de negocis preferides pels estudiants llatinoamericans. A més a més, i tenint en compte que un 19% dels graduats del curs actual procedeix d’Amèrica Llatina, ESADE acaba de llançar un programa d’estudis anomenat “Doing Business in Latin America”.
Seguint aquesta línia, el programa MBA de ESADE, que fins ara s’impartia només en anglès, oferirà un curs full-time en espanyol. Les arrels d’ESADE a l’Amèrica Llatina ESADE ha estat present a l’Amèrica Llatina des que es va fundar, ara fa més de 55 anys. Actualment, ESADE té una comunitat molt extensa de partners a la regió. Col·labora amb les millors universitats del continent i ha impartit cursos en diversos països, oferint una formació directiva de primer nivell: programes open i programes custom innovadors, capaços de generar impacte en els directius i en les seves empreses des del primer dia. Els seus programes més destacats, especialment el Full-Time MBA, sempre han tingut un nombre significatiu de participants procedents de l’Amèrica Llatina. Actualment, centenars d’antics alumnes d’ESADE estan treballant al continent i arreu del món.♦

No hay comentarios: