sábado, 12 de abril de 2014

Tlatelolco 68 gana la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

Nos informa Nous Catalans:
La película mex­i­cana “Tlatelolco, verano del 68" ha ganado el primer premio de la XX edi­ción de la Mostra de Cin­ema Llati­noamer­icà de Catalunya, un largometraje que también ha recibido la Men­ción de Honor del Jurado y ha sido la segunda película m ás votada por el público.
Segons han infor­mat els organ­itzadors aquest diss­abte en un comu­ni­cat, tracta la història d’un amor impos­si­ble entre dos estu­di­ants de difer­ents classes socials que viuen el movi­ment estu­di­antil de Mèxic que va acabar reprimit el 2 d’octubre del 1968 pel Gov­ern, amb la matança de la plaça de les Tres Cul­tures de Tlalelolco. 
Durant l’acte, organ­itzat aquest diven­dres al Caix­afo­rum de Lleida, s’ha reconegut com a Mil­lor Doc­u­men­tal a “L’eterna nit dels 12 dil­luns", de Priscila Padilla (Colòm­bia); la Mil­lor Òpera Prima ha estat “Esclau de Déu", de Joel Novoa (Veneçuela, l’Argentina, Uruguai); el Premi al Mil­lor Actor ha estat per a Nés­tor Guzzini per “Tanta aigua", (Uruguai, Mèxic, Paï­sos Baixos, Ale­manya), i el Mil­lor Guió ha recaigut en Adrián Gare­lik per l’argentina “Vi per robar", d’Ariel Winograd.

No hay comentarios: