miércoles, 30 de abril de 2014

Aumentan un 6% las exportaciones del Puerto de Barcelona hacia México

Un total de 6,9 millones de toneladas de carga han circulado durante los dos primeros meses del 2014 por el Puerto de Barcelona, cifra que representa un incremento del 11% respecto al mismo periodo del 2013. Las exportaciones del Puerto de Barcelona hacia México se han incrementado en un 6%.
Un total de 6,9 milions de tones de càrrega han circulat durant els dos primers mesos de l’any 2014 pel port de Barcelona, xifra que representa un increment de l’11% respecte al mateix període de 2013. En l’apartat de contenidors, els 276.970 TEU (contenidor de 20 peus) que ha gestionat el port de Barcelona suposen un augment del 8,5%. Cal destacar, així mateix, que fins al mes de febrer el port havia rebut un 4% més d’escales de vaixells portacontenidors, amb un increment de l’arqueig mig del 10%. Aquesta dada és prou explícita per indicar que les naus que atraquen a la capital catalana són cada cop de majors dimensions, contribuint a consolidar Barcelona com a hub logístic de distribució. En el cas de les importacions, els principals països d’origen són la Xina (+20%), Vietnam (+19%), Turquia (+13%), la Índia (+7%) i l’Aràbia Saudita (+12,5%). Pel que fa a les exportacions, Xina també és el principal receptor, amb un creixement del 26%. Altres destinacions que han augmentat la recepció de cà
rrega procedent de la capital catalana són Algèria (+3%), Estats Units (+15%), Marroc (+49%) i Mèxic (+6%).

No hay comentarios: