viernes, 23 de junio de 2017

El Parlament de Catalunya aprueba una moción condenando el asesinato de Isidro Baldenegro

El pasado jueves 22 de junio de 2017 el Parlamento de Catalunya debatió la propuesta de Resolución sobre la condena del asesinato del activista mexicano Isidro Baldenegro López en México, presentada por el grupo diario de sesiones. Incluímos la resolución.
Catalunya Sí que es pot, como puede verse en el
Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldenegro López 250-00799/11 PRESENTACIÓ: GP CSP Reg. 48134 /
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017 A la Mesa del Parlament Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldenegro López, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: Exposició de motius
El passat 15 de gener del 2017 fou assassinat Isidro Baldenegro López, lluitador social indígena, defensor dels boscos de la Sierra Tarahumara. El dirigent indígena fou trobat mort a casa d’un familiar i segons testimonis, els autors estan vinculats amb altres assassinats de líders indígenes a la regió per la defensa del territori i en contra de la tala clandestina. Isidro es va destacar per la defensa dels drets humans i per ser membre de la Fuerza Ambiental, grup ecologista de Chihuahua, on realitzà una llarga lluita per la protecció de la tala descontrolada d’arbres forestals. Baldenegro va ser detingut i empresonat el 2003, 15 mesos després i rere ser nomenat per Amnistia Internacional com a pres de consciencia va quedar absolt dels càrrecs per falta de proves. El 2005 va rebre el Premi Goldman a Sant Francisco, el màxim guardó atorgat en la defensa del medi ambient. Isidro s’uneix als més de 30 assassinats per la defensa dels drets humans en els darrers anys a Mèxic. Fa només un any un germà seu fou ferit quan intentaven assassinar-lo a la comunitat. Actualment la seva família viuen desplaçats pel crim organitzat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries perquè en les seves relacions amb el Govern de Mèxic expressi la condemna i preocupació per la mort del líder indígena Ignacio Baldenegro, i d’altres activistes socials del país.
2. Sol·licitar al govern de Mèxic una investigació sobre aquest crim, així com la identificació dels autors materials i intel·lectuals que evitin la impunitat dels assassins de l’Ignacio Baldenegro.
3. Establir mecanismes de cooperació amb Mèxic i amb altres països centreamericans a través de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament per eradicar els assassinats d’activistes socials i mediambientals. Palau del Parlament, 19 de gener de 2017 Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP
La enmienda del grupo Junts Pel Sí fue para la propuesta número 2.
Todo puede verse en el diario de sesiones

No hay comentarios: