viernes, 31 de enero de 2014

El director del Museo del Chopo imparte un seminario en la UB

Con el título "Epicentros culturals: agitar el barrio, la ciudad", José Luis Paredes Pacho, director del Museo Universitario del Chopo de México impartirá un seminario sobre esta institución museística, el próximo 5 de febrero. El seminario tendrá lugar entre las 12 y las 14 h, en el Aula 203 de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.
La temática tendrá en cuenta los nuevos criterios para innovar en los museos y los centros culturales, cómo crear un epicentro cultural, y conseguir trabajar con los entornos y la integración social en la ciudad y los barrios próximos al mismo.
El Museu Universitari del Chopo es va caracteritzar des de la seva fundació al 1975 per acollir expressions culturals emergents que no trobaven espai dins les institucions culturals del moment. Ubicat al nord de la capital mexicana, a una zona deprimida i sense insfraestructura cultural, el museu va cridar a diferents sectors i estrats socials, esdevenint durant els anys 80 en un lloc de trobada pels circuits culturals sobterranis i expressions marginals com la literatura experimental, les reivindicacions de gènere, el moviment gai, les noves pràctiques dins les arts visuals i escèniques com la performance, el cinema d'art, la música underground i les expressions subculturals. 
A més de 30 anys de distància, el pla estratègic que té el Museu a partir de 2012 revisa aquesta història des d'un context polític, urbanístic i cultural diferent al que li va donar orígen, amb l'intenció de reinterpretar la seva vocació fundacional i tornar a atreure el públic dels barris més propers, així com a les comunitats vinculades a les escenes culturals emergents.

No hay comentarios: