jueves, 24 de octubre de 2013

Convocatoria artística "Nuestra Remedios"

Exposició "Nuestra Remedios"
50 aniversari de la mort de Remedios Varo (Anglès, 1908 - México, 1963)
MEXCAT Associació Cultural Mexicano Catalana i el Col·lectiu d'Artistes de Sants convoca al Concurs i Exposició "Nuestra Remedios", que vol commemorar el cinquantè aniversari de la mort d'aquesta pintora reconeguda internacionalment, filla d'Anglès (La Selva) però que va desenvolupar la major part de la seva carrera pictòrica a Mèxic.
Procediment
Els artistes podràn inscriure's al correu info@mexcat.org o col.lectiuartistesdesants@hotmail.com abans del 10 de novembre de 2013 tot indicant el seu nom i curriculum, i tipus d'obra que volen realitzar (pintura, dibuix, escultura, fotografía, videoart, instal·lació...), amb les dades bàsiques de contacte i telèfon. La selecció dels artistes es realitzarà el dia 10 de novembre i es comunicarà personalment als artistes seleccionats. La selecció és necessària donades les dimensions de l'espai on es realitzarà l'exposició.
L'obra presentada ha d'estar inspirada en la vida i obra de Remedios Varo.
Les obres hauran de ser, com a màxim d'1m2 ja sigui per penjar a la paret, o de superficie en sòl. L'exposició s'inaugurarà el dimarts 17 de desembre de 2013, a Casa Mèxic (C/Pavia 72, Barcelona). Es poden dur les obres fins al dia abans, quan es realitzarà el muntatge de l'obra. S'inaugurarà al llarg del 2014, la mateixa exposició, a la localitat d'Anglès, per definir encara les dates
Premi
Paral·lelament hi haurà un jurat format per diverses persones alienes a les dues entitats que escolliran un guanyador, que s'endurà un cap de setmana per a dues persones a un hostal rural d'Anglès, localitat natal de Remedios Varo.

Exposición "Nuestra Remedios"
50 aniversario de la muerte de Remedios Varo (Anglès, 1908 - México, 1963)
MEXCAT Associació Cultural Mexicano Catalana y el Col·lectiu d'Artistes de Sants convocan al Concurso y Exposición "Nuestra Remedios", que quiere conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte de esta pintora reconocida internacionalmente, nacida en Anglès (comarca de La Selva), pero que desarrolló la mayor parte de su carrera pictórica en México.
Procedimiento
Los artistas pueden inscribirse al correo info@mexcat.org o col.lectiuartistesdesants@hotmail.com antes del 10 de novembre de 2013, indicando su nombre y currículo, y tipo de obra que quieren realitzar (pintura, dibujo, escultura, fotografía, videoarte, instalación...) con los datos básicos de contacto y teléfono. La selección de los artistas se realizará el 10 de novembre y se comunicarà personalmente a los artistas seleccionados. La selección es necesaria dades las dimensiones del espacio donde se realizará la exposición.
La obra presentada debe estar inspirada en la vida y obra de Remedios Varo.
Las obras deberán de ser, como máximo de 1m2 ya sea para colgar en pared o de superfície de suelo. La exposición se inaugurará el martes 17 de diciembre de 2013 en Casa Mèxic Barcelona (C/Pavia 72, Barcelona).
Se pueden traer las obras  hasta el día antes de la inauguración, cuando se realizará el montaje de la obra.  Se inaugurará a lo largo del 2014 la misma exposición en la localidad de Anglès. Quedan aún por definir las fechas.
Premio
Paralelamente, habrá un jurado formado por varias persones ajenas a las dos asociaciones que escogerán un ganador, que obtendrá un fin de semana para dos personas en un hostal rural de Anglès, localidad natal de Remedios Varo. 

1 comentario:

Mujeres Creativas del Vallés dijo...

INVITAMOS A TODOS A PARTICPAR

https://www.facebook.com/events/649132488477349/649132651810666/?notif_t=like