miércoles, 28 de diciembre de 2016

La Guàrdia Urbana de Reus exporta a Mèxic el seu model de mediació

La Guàrdia Urbana de Reus ha estat convidada a participar en el XVI Congrés Nacional de Mediació que s'ha celebrat a Mèxic per explicar les diverses experiències a l’entorn de la mediació, amb les quals el cos municipal de seguretat és un referent. El congrés internacional reuneix experts internacionals per debatre i compartir coneixements, experiències, projectes d’èxit i bones pràctiques per tal d’explorar noves maneres de relació pacífic a de social. La Guàrdia Urbana hi ha estat representada amb una agent responsable de la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes, del Programa de Violència i de l’Oficina d’Atenció a la Víctima.

Durant els tres dies ha durat el congrés —del 22 al 25 de novembre—, l’agent de la Guàrdia Urbana de Reus ha participat en la conferència “Justicia restaurativa i mediació en el context de la llei nacional del sistema integral de justícia penal per adolescents”, al taller “Mediació policial i pacificació comunitària”; i al fòrum d’anàlisi diàlecrtic “Família, escola, comunirar i seguretat pública”.

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana també ha participat recentment a la quarta edició de la Trobada del projecte “Educadors/es Socials a les dependències policials?”, organitzada amb la col·laboració del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. La jornada es va celebrar el passat dilluns a Barcelona. Aquest projecte pretén destacar els beneficis de la perspectiva socioeducativa a l’àmbit policial i incorporar-la com una eina més en l’atenció ciutadana i en la prevenció i resolució de conflictes.


Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana és la unitat específica del cos municipal de policia per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat. Durant el 2015 ha gestionat 214 casos, una xifra que confirma un any més aquesta unitat com un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania.

Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 174 casos. 28 tenen a veure amb situacions familiars, 4 tenen amb conflictes escolars, i 0 amb grups de joves. El conjunt de casos gestionats el 2015 han implicat a 534 persones, la gran majoria d’entre 31 i 65 anys.

Per a l’abordatge dels 214 casos tractats el 2015, la unitat de mediació ha realitzat un total de 7.215 actuacions, entre les que destaquen més de 2.100 tasques administratives, més de 1.100 contactes i entrevistes amb els veïns implicats, així com seguiments i anàlisis, entre altres.

Reconeixement del departament de Justícia

Durant el 2015, el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca que porta a treme la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana de Reus. El guardó s’emmarca en l’acte de lliurament dels reconeixements als professionals i entitats o col·lectius civils que han prestat un servei destacat en l’àmbit de l’execució penal i de justícia juvenil. El reconeixement a la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana destaca per la seva contribució a tenir una societat més justa, segura i cohesionada.


No hay comentarios: