viernes, 24 de junio de 2016

Jornades d'arquelogia: el poder en les antigues societats americanes

Estrategias y tácticas militares del Imperio mexica: Conferència del Dr. Cervera, Universidad Anáhuac México Sur. La cultura mexica, anomenada tradicionalment asteca, va  ser l'artífex d'un imperi caracterizat entre altres per l'exercici de la violència i la imposició sobre els enemics. En aques conferència el mexica Dr. Cervera tractarà el control de la violència como a exercici i garant del poder de l'estat per sobre del seu poble.

27 de Juny
19:30 hrs.
Casa Amèrica de Catalunya
Entrada lluire


Teotihuacan: del gobierno de la casa, al gobierno de la Dra. Natàlia Moragas, Universitat de Barcelona Teotihuacan, la “ciutat on els homes esdevenen déus”, va ser la capital d’un gran estat i el lloc de residència de les seves elits. En aquesta conferència, però, la Dra. Moragas ens parlarà sobre la seva experiència en l’excavació de la Ventilla, la zona més popular del jaciment per estudiar la vida quotidiana en aquesta gran ciutat.

29 de Juny
19:30 hrs.
Casa Amèrica de Catalunya
Entrada lluire

No hay comentarios: